Contact Email

TPPC GROUP

Gia Phu Packaging Co..Ltd
Tan Thuan E.P.Z, Lot BD2, St. 1, Tan Thuan Dong Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City
ĐT : 0283 7701045 Fax: 0283 7701236
Ji Phu Paper Company Ltd.
Lô - D1-2-2, D1-3, KCN Đại Đăng TP. Thủ Dầu Một,T. Bình Dương
ĐT: 0274 3815093 FAX: 0274 3815094
Minh Phu Corporation Ltd.
No.25, Thong Nhat Road, Song Than 2 Industrial Park, Di An Town, Binh Duong Province, Vietnam
ĐT: 0274 3790360 Fax: 0274 3732674
Vietnam Golf & Country Club
The Club house Long Thanh My Ward District 9 Ho Chi Minh City
ĐT: 0283 62800103 

Kết nối với chúng tôi

© 2019 TPPC VIETNAM. All Rights Reserved.